SureMEET kết nối đông người an toàn, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi nền tảngimage1
HỌP TRỰC TUYẾN

TẠO PHÒNG HỌP

 • Tạo phòng họp theo phòng ban chức năng hoặc nhóm họp.
 • Lên lịch họp với những thông tin tối thiểu (tiêu đề, thời gian).
 • Tìm kiếm cuộc họp theo thời gian, chủ đề, nhóm họp.
 • Tải lên và chia sẻ tài liệu họp liên quan (nếu cần). 

THAM GIA HỌP

 • Mời thành viên tham dự bằng email hoặc gửi URL qua các công cụ OTP. Người được mời có thể đồng ý hoặc từ chối.
 • Thư mời kèm nội dung tóm tắt cuộc họp.
 • Chia sẻ trực quan nội dung họp qua công cụ của bảng thông minh.
 • Xem danh sách người tham dự họp.

SAU KHI HỌP

 • Ghi hình buổi họp. 
 • Tải lên tài liệu tổng kết buổi họp chia sẻ cho người tham dự họp.
image2
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC TẠO HỘI THẢO

 • Tạo hội thảo với những thông tin đầy đủ (mô tả, thời gian, lịch trình hội thảo, diễn giả, tài liệu) 
 • Mời tham gia bằng đăng ký hoặc gửi URL qua email.
 • Chia sẻ tài liệu liên quan đến hội thảo.
 • Trang chủ của hội thảo tích hợp với website đơn vị tổ chức (tùy chọn thiết kế).
 • Có thể chia nhiều phòng hội thảo cùng lúc với các chủ đề khác nhau.

THAM GIA HỘI THẢO

 • Người tham dự tìm kiếm hội thảo thích hợp theo đơn vị tổ chức, chủ đề, thời gian.
 • Đăng ký tham dự.

TRONG HỘI THẢO

 • Chia sẻ trực quan nội dung hội thảo. 
 • Giúp MC và diễn giả kiểm soát tốt tiến trình hội nghị.
 • Hỗ trợ người tham dự đặt câu hỏi và tiếp nhận tài liệu, quà tặng của Ban Tổ chức. 

SAU HỘI THẢO

 • Xem tài liệu liên quan đến Webinar.
image3
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

TẠO LỚP HỌC

 • Tạo lớp học theo tổ chức lớp của Trường hoặc nhóm học tập. 
 • Tổ chức nhiều lớp học cùng lúc, không giới hạn.
 • Lên lịch học đồng bộ với TKB (với SureLRN).
 • Tìm kiếm lớp học theo thời gian, môn, lớp học.
 • Tải lên và chia sẻ tài liệu học tập liên quan (nếu cần). 

THAM GIA LỚP HỌC

 • Thầy Cô giáo gọi học sinh vào lớp bằng email hoặc gửi URL qua các công cụ OTP. 
 • Chia sẻ trực quan nội dung học qua công cụ của bảng thông minh.
 • Xem danh sách học sinh đi học.
 • Kiểm tra nhanh có ghi nhận kết quả cho từng học sinh.

SAU KHI HỌC

 • Ghi hình lớp học. 
 • Học sinh xem lại tài liệu học tập và liên kết qua SureLRN để làm bài tập ở nhà. 

Tính năng độc đáo của SureMEET

 • SureMEET không thu thập hoặc chuyển đi dữ liệu của người dùng tạo ra.
 • Được bảo vệ qua các lớp hệ thống và dữ liệu được mã hóa. 
 • Back-up dữ liệu đầy đủ. Không dùng dịch vụ nữa, có thể xóa sạch dữ liệu.
image1
image2
 • Qui trình sử dụng đơn giản, rõ ràng.
 • Đầy đủ các tính năng cần thiết. 
 • Lưu ý các đặc thù của ba loại hình: Họp, học, hội thảo trực tuyến.
 • Có thể triển khai hoàn toàn trên máy chủ của Khách hàng.
 • Cung cấp các API để tích hợp với các ứng dụng sẵn có của Khách hàng.
image3
image4Ý kiến Khách hàng

Tính năng của SureMEET rất phong phú, có thể so sánh với bất kỳ phần mềm nước ngoài nào và còn dễ sử dụng hơn nhiều. Điểm độc đáo là SureMEET không thu thập thông tin của Khách hàng; dữ liệu được bảo mật vững chắc nên sử dụng rất yên tâm.


image1

Trưởng phòng Nghiệp vụ Khách hàng QTSC

Tính năng của SureMEET rất phong phú, có thể so sánh với bất kỳ phần mềm nước ngoài nào và còn dễ sử dụng hơn nhiều. Điểm độc đáo là SureMEET không thu thập thông tin của Khách hàng; dữ liệu được bảo mật vững chắc nên sử dụng rất yên tâm.


image2

Trưởng phòng Nghiệp vụ Khách hàng QTSC

Tính năng của SureMEET rất phong phú, có thể so sánh với bất kỳ phần mềm nước ngoài nào, và còn dễ sử dụng hơn nhiều. Điểm độc đáo là SureMEET không thu thập thông tin của Khách hàng; dữ liệu được bảo mật vững chắc nên sử dụng rất yên tâm.


image3

Trưởng phòng Nghiệp vụ Khách hàng QTSC

 

Bài viết