BẢNG GIÁ

 

Tính năng sản phẩm

BASIC

FREE

STANDARD

195.000 vnđ
tháng/host

BUSINESS

400.000 vnđ
tháng/host

PREMIUM

LIÊN HỆ
  1 host có thể mua đến 5 host/ account có thể mua đến 10 host/ account > 10
Số đầu cầu (connections)/ 1 host 50 100 100 100
Thời hạn sử dụng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời gian một cuộc họp 50 phút 04 giờ 24 giờ 24 giờ +
Số cuộc họp Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hỗ trợ Hỗ trợ trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến
Bảo mật
Tính năng chính
Họp
Học
Webinar
Quản lý người dùng
Tính năng quản lý của Admin
Báo cáo
Ghi lại trên Cloud (* coming soon) Lên đến 1GB Lên đến 10GB Lên đến 100GB
Tuỳ biến logo của doanh nghiệp
Tên miền phụ cho doanh nghiệp
Chọn lựa cho việc triển khai On-Premise
APIs
Tùy biết email gửi mời tham dự
  DÙNG NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY

BASIC

Hỗ trợ đầy đủ : Không
Thời hạn : Không giới hạn
Miễn phí

1 host/account

DÙNG NGAY
 • Số đầu cầu (connections)/ 1 host: 50
 • Thời gian một cuộc họp: 50 phút
 • Số cuộc họp: không giới hạn
 • Bảo mật
 • Họp

STANDARD

Hỗ trợ đầy đủ :
Thời hạn : 1 Tháng
195.000 VNĐ

Có thể mua đến 5 host/account

MUA NGAY
 • Số đầu cầu (connections)/ 1 host: 100
 • Thời gian một cuộc họp: 4 giờ
 • Số cuộc họp: không giới hạn
 • Bảo mật
 • Họp
 • Học
 • Quản lý người dùng
 • Tính năng quản lý của Admin
 • Báo cáo
 • Ghi lại trên Cloud (* coming soon): 1GB
Đề xuất

BUSINESS

Hỗ trợ đầy đủ :
Thời hạn : 1 Tháng
400.000 VNĐ

Có thể mua đến 10 host/account

MUA NGAY
 • Số đầu cầu (connections)/ 1 host: 100
 • Thời gian một cuộc họp: 24 giờ
 • Số cuộc họp: không giới hạn
 • Bảo mật
 • Họp
 • Học
 • Webinar
 • Quản lý người dùng
 • Tính năng quản lý của Admin
 • Báo cáo
 • Ghi lại trên Cloud (* coming soon): 10GB
 • Tuỳ biến logo của doanh nghiệp
 • Tên miền phụ cho doanh nghiệp

PREMIUM

Hỗ trợ đầy đủ :
Thời hạn : Không giới hạn

có thể mua > 10 host/acoount

LIÊN HỆ
 • Số đầu cầu (connections)/ 1 host: 100
 • Thời gian một cuộc họp: 24 giờ+
 • Số cuộc họp: không giới hạn
 • Bảo mật
 • Họp
 • Học
 • Webinar
 • Quản lý người dùng
 • Tính năng quản lý của Admin
 • Báo cáo
 • Ghi lại trên Cloud (* coming soon): 100GB
 • Tuỳ biến logo của doanh nghiệp
 • Tên miền phụ cho doanh nghiệp
 • Chọn lựa cho việc triển khai On-Premise
 • APIs
 • Tùy biết email gửi mời tham dự